Wednesday, April 23, 2008

Le French May 2008

法國五月

哥哥說:「喂~ 有好野睇喎!」
妹妹說:「E~ D江西瓷器,都唔知有咩好睇!」

***
啦,倒不如趁五月有好節目,聽些看些有助品味提升的東西好了。

1 comment:

收買佬 said...

小心有愛國憤青插你呀﹐文藝佬。

為避風頭﹐歐國盃我會唔撐法國﹐0喜0喜.